เลื่อนการจัดงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อพ.สธ.

มวล.

เครือข่าย C

ตราสัญลักษณ์ download

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
www.wu.ac.th

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
(อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ)
www.

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

แนวทางการดำเนินงาน
ตามกรอบ อพ.สธ.

ขั้นตอนการขอรับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ ๒๕๖๕

เกณฑ์การพิจารณา
แผนปฏิบัติงานปี ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

แบบเสนอโครงการ
บริการวิชาการ อพ.สธ.-มวล.
ประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงาน แต่ละปีงบประมาณ

ม.วลัยลักษณ์รับธงเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๑ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  • เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุธีระ ทองขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๑๑ ” ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนำการแสดงชุด คีตาขับขานตำนานเมืองนคร โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมแสดง ในพิธีปิดงาน อพ.สธ. ครั้งที่ ๑๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา

วีดิทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ผังแสดงพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ภายในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
  • สถานที่พักอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่รองรับผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖

คุณเหมาะกับต้นอะไร ?

ฐานข้อมูลพรรณไม้ต่าง ๆ

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Previous
Next

แผนการดำเนินงานและฝึกอบรม

ประจำปี ๒๕๖๔

ไม่มีหมวดหมู่
Ruamporn Kongjan

แผนผังงาน

ผังพื้นที่การจัดงาน แผนที

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุม​เตรียม​ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ​และ​นิทรรศการ​สวน​พฤกษศาสตร์​โรงเรียน​และ​งานฐาน​ทรัพยากร​ท้องถิ่น​ ระดับ​ภูมิภาค​ ครั้ง​ที่​6 ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เ

Read More »
Uncategorised
ชัยวัฒน์ พวงคลัง

Blog post with video from YouTube

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse aliquam lacinia fermentum. Sed at faucibus tortor, eget sodales purus.

Read More »
Photography
ชัยวัฒน์ พวงคลัง

Blog post with media & text

Donec enim felis, ornare sit amet dignissim a, finibus iaculis risus. Morbi luctus, odio eget mollis semper, ante urna dictum nisi, a porta magna leo id tortor.

Read More »

ปฏิทิน

การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากร

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสต

Read More »
ข่าว
Ruamporn Kongjan

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มวล. อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยา

Read More »