W A L A I L A K . U N I V E R S I T Y

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปฏิทินการฝึกอบรมและประชุมกลุ่มสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๓

การดำเนินงานศูนย์ประสานงาน โครงการ อพ.สธ. - มวล.

ปฏิทินการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการฝึกอบรม ประจำปี 2563
 • วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1
 • วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1
 • วันที่ 21 – 24 มกราคม 2563 อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2563
  (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ)
 • วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2
 • วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2
 • วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 3
 • วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3
 • วันที่ 28 เมษายน. – 1 พฤษภาคม 2563 อบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
  รุ่นที่ 2/2563 (หลักสูตร 6 งาน)
 • วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 4
 • วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4

Modern equipment

Pellentesque – scelerisq vulputate egestas ex aliquam eu!

Praesent rutrum arcu sit amet tempus suscipit. Praesent faucibus orci risus, nec condimentum est auctor sit amet. Donec cursus felis in mollis molestie.

Donec et tincidunt nulla, eget volutpat tortor.

Testimonials

Praesent rutrum arcu sit amet tempus suscipit. Praeus orci risus, nec condimentum est auctor sit amet. Donec cursus felis in mollis molestie. Donec et tincidunt nulla, eget volutpat tortor.

Miriam Gray – regular customer

Lorem estibulum quis ebero id molestie orci risus, nec condimentum est auctor sit amet. Donec cursus felis in mollis molestie. Donec et tincidunt nulla, eget volutpat tortor.

John Doe – regular customer

Quis euismod orci, eget scelerid molestie bus orci risus, nec condimentum est auctor sit amet. Donec cursus felis in mollis molestie. Donec et tincidunt nulla, eget volutpat tortor.

Alex White – regular customer

Lorem raeus orci risus, nec condimentum est auctor sit amet. Donec cursus felis in mollis molestie. Donec et tincidunt nulla, eget volutpat tortor.

James Swift – regular customer

ผลงานวิจัย

Alex Black

Laed Programmer

John Brown

Photographer

Diana Richards

Lead Designer

Alexandra Green

SMM Expert

ข่าว

FROM OUR GALLERY

Facebook Comments