ข่าว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

         วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงา…

Read article
Facebook Comments