[vc_row][vc_column]
ข่าวบริการวิชาการ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

                ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. จัดการประชุม…

Read article
ข่าวบริการวิชาการ

เวทีนำเสนอโครงการวิจัย และบริหารวิชาการสนองพระราชดำริฯ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2566

        คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเว…

Read article
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการติดตามผลการดำ…

Read article
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. ฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย

จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. ฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย

จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการฝึกอบรมปฎิบัต…

Read article
[/vc_column][/vc_row]
Facebook Comments Box