ข่าว

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

         วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงา…

Read article
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุมวิชาการ

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ห…

Read article
ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์อบรม/ประชุมวิชาการ

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ …

Read article
Facebook Comments