[vc_row][vc_column]
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการติดตามผลการดำ…

Read article
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. ฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย

จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. ฝึกอบรมปฏิบัติการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย

จนท.ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. เข้าร่วมการฝึกอบรมปฎิบัต…

Read article
เครือข่าย C ภาคใต้ตอนบน อพ.สธ.-มวล. ประชุมความคืบหน้าการเตรียมจัดงานเครือข่าย C

อพ.สธ.-มวล. ประชุมความคืบหน้า การเตรียมจัดงานเครือข่าย C

อพ.สธ.-มวล. ประชุมความคืบหน้า การเตรียมจัดงานเครือข่าย …

Read article
อบรม/ประชุมวิชาการ ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมคณะทำงาน อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2566 สำนักงานปลัดกระทร…

Read article
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การบรรยายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการสู่การเรียนการสอน

การบรรยายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาสู่การเรียนการสอน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่

การบรรยายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บูรณาการสู่การเรียนกา…

Read article
[/vc_column][/vc_row]
Facebook Comments Box