[vc_row][vc_column]
ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

        วันนี้ (19 กันยายน 2565) เวลา 14.14 น. สมเด็จพร…

Read article
ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ แถลงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน 19-24 ก.ย.นี้

วันนี้ (8 กันยายน 2565) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ…

Read article
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

                วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09:…

Read article
ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ และ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนว…

Read article
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย สำหรับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

                ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ…

Read article
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

การเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งท…

Read article
[/vc_column][/vc_row]
Facebook Comments Box