ปัจจัยกายภาพ

ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติของทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ ผักเสี้ยนผีสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพที่พันเกี่ยวกับผักเสี้ยนผีซึ่งจะประกอบด้วย

4 ปัจจัย

ได้แก่ ดิน น้ำ (ความชื้น)
แสงแดด และ ปุ๋ย

ปัจจัยชีวภาพ

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณต้น ผักเสี้ยนผี มีทั้งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยต้น ผักเสี้ยนผี เป็นแหล่งที่อยู่ และเป็นแหล่งหาอาหาร สิ่งมีชีวิตที่ให้ประโยชน์ กับต้น ผักเสี้ยนผี สิ่งมีชีวิต ที่มาทำลาย ส่วนต้น ผักเสี้ยนผี และสิ่งมีชีวิตที่อาศัย ต้น ผักเสี้ยนผี แสดงพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งจะ ประกอบด้วย

9 ปัจจัย

ได้แก่ ผีเสื้อ ผึ้ง แมงมุมแมลงปอ หมาร่า ไส้เดือนมวนแดง หนอนผีเสื้อ มดดำ