[vc_row][vc_column]
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรายงานผลการดำเนินการเตรียมจัด “การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ครั้งที่ 5

                ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. มหาวิทยาลัยว…

Read article
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. – มหา…

Read article
[/vc_column][/vc_row]
Facebook Comments Box