กำหนดการเสด็จ

เปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.
ประโยชน์แท้แก่มหาชน

19 กันยายน 2565

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
Download

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำหรับ (ผู้บริหาร)

20 - 23 กันยายน 2565

ห้องศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Download

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สำหรับ (ผู้เรียน)

20 - 23 กันยายน 2565

ห้อง AD1307 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Download

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ผู้บริหาร อปท.

20 - 23 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(เต็นท์โดม ระหว่างอาคารเรียนรวม 1
และอาคารเรียนรวม 3)
Download

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

ศูนย์ประสานงานฯ

20 - 22 กันยายน 2565

อาคารเรียนรวม 6
Download

การแสดงศิลปะพื้นบ้าน

ทั่วไป

18 - 23 กันยายน 2565

เวทีกิจกรรม ลานจอดรถอาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
Download
แผนที่จัดงาน อพ.สธ.
Facebook Comments Box